Dane kontaktowe

Porady online

images
| Porady online

Pomoc prawna online

Kancelaria Adwokacka w Rybniku oferuje pomoc prawną online poprzez uzyskanie porady, pisma bądź opinii prawnej bez konieczności bezpośredniego kontaktu z adwokatem.

W celu uzyskania porady online należy opisać za pośrednictwem wiadomości e-mail swój problem i zadać pytania. Do wiadomości należy dołączyć dokumenty związane ze sprawą w formie skanu lub zdjęć.

Po zapoznaniu się z pytaniem Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail ofertę wraz z terminem jej realizacji.

Następnym krokiem jest przesłanie potwierdzenia płatności za poradę na adres e-mail kancelarii.

W ustalonym terminie Klient otrzyma gotową poradę.

Odpowiedzi są zawsze wysyłane w czytelnym pliku tekstowym (doc lub pdf).

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych informuję, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Woszczyna. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, którą można wycofać w każdym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, np. podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w związku ze świadczeniem usług księgowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia: dostępu do danych, sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, uzyskiwania danych i ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania tej zgody. W celu realizacji swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

Wróć