Dane kontaktowe

Przedsiębiorcy

images
| Przedsiębiorcy

Kancelaria Adwokacka w Rybniku świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje społeczne i zawodowe.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

  • przygotowywanie ekspertyz i opinii
  • opracowanie analiz prawnych, projektów umów i kontraktów
  • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, tj. regulaminów, uchwał itp.
  • przygotowanie dokumentów założycielskich spółek – umów i statutów
  • zastępstwo prawne w postępowaniach w przedmiocie wpisu nowotworzonych spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przygotowywanie formularzy, kompletowanie dokumentacji, załączników,
  • zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących spółek do KRS,
  • pomoc prawna w sprawach karnych przedsiębiorcom, w tym wspólnikom spółek osobowych, a także członkom zarządów spółek kapitałowych (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa udaremniające zaspokojenie wierzyciela, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa korupcyjne, przestępstwa wyłudzenia kredytu, przestępstwa niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej, przestępstwa z zakresu prawa autorskiego, przestępstwa i wykroczenia skarbowe),
  • sądowa windykacja należności
Wróć