Dane kontaktowe

| Adw. Agnieszka Woszczyna

Witam w kancelarii adwokackiej

"Czyńmy jak adwokaci stron przeciwnych, walczmy jak wrogowie, a jedzmy i pijmy jak bracia". William Szekspir

AboutImages

Kancelaria Adwokacka Adwokat Rybnik Agnieszki Woszczyna świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Jako prawnik w swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, zapewniam przejrzystość współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizacji zleceń.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na jej temat i skorzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

Poproś o poradę prawną

| Oferta

Adwokat Rybnik Zakres usług

Prawo karne

Reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją...

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rozwodowe, separacja, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa...

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, sprawy o zachowek...

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, sprawy o naruszenie posiadania...

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenie zaległego wynagrodzenia...

Prawo administracyjne

Odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego...

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym, skarga na czynność komornika...

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przygotowywanie ekspertyz i opinii, opracowanie analiz prawnych, projektów umów i kontraktów...

| Kancelaria adwokacka

Wiadomości i artykuły

BlogImage1
12
Lut

Kary za posiadanie marihuany w Polsce.

Co w zasadzie należy rozumieć przez posiadanie marihuany? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011r. sygn. I KZP 24/10 „Posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.”

BlogImage1
18
Sty

Czy umowa ustna jest ważna w świetle prawa ?

Polskie prawo dopuszcza możliwość zawierania umów w formie ustnej. Umowa ustna jest co do zasady ważna, poza przypadkami, gdy ustawodawca dla zawarcia danej umowy zastrzegł inną formę. Zgodnie z tzw. zasadą swobody umów strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Adwokat Agnieszka Woszczyna

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie zdobyte podczas pracy w prokuraturze i sądzie.

Zaangażowanie

Wykonywanie zawodu adwokata to nie tylko moja praca, ale również pasja.

Empatia

Podchodzę do pracy z autentyczną chęcią pomocy w osiągnieciu celu przy zachowaniu empatycznego podejścia.

Uczciwość

Jasno określam kwestie współpracy i obiektywnie oceniam, na jakie rozwiązanie sprawy można liczyć.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można przyjechać do kancelarii adwokackiej bez wcześniejszego umawiania się?


W trosce o komfort i najwyższą jakość spotkań prosimy o wcześniejsze umawianie się przed przyjazdem do kancelarii adwokackiej (Rybnik, ul. Żorska 14, lokal 203).

2. Ile kosztuje współpraca z adwokatem?


Nie posiadamy stałego cennika usług, każdorazowo prowadzenie sprawy wyceniane jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania prowadzonej sprawy.

3. Czy możliwe jest uzyskanie porady prawnej zdalnie (on-line)?


Tak, nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej w formie on-line. Możliwe jest uzyskanie porady prawnej drogą e-mailową bądź podczas wideo konsultacji. Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów sprawy.

4. Jaki jest zakres usług kancelarii adwokackiej?


Kancelaria adwokacka adwokat Agnieszki Woszczyny zajmuje się różnymi gałęziami prawa ze szczególnym naciskiem na: prawo karne, prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo administracyjne oraz prawo pracy. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.