Dane kontaktowe

Jak odbyć karę pozbawienia wolności w domu ?

images

Dotychczas system dozoru elektronicznego (SDE) pozwalał na zastąpienie kary pozbawienia wolności odbywanej w zakładzie karnym na wykonywanie jej poprzez ograniczenie wolności skazanego w jego miejscu zamieszkania za pomocą urządzeń elektronicznych.

Jak odbyć karę pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania ?

O odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego mogli dotychczas wnioskować skazani, wobec których orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy.

 Od 1 stycznia 2023r. poza skazanymi, wobec których orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy mogą wnioskować skazani na karę niższą niż 3 lata, którym do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy i nie zachodzą warunki tzw. recydywy wielokrotnej.  Dotyczy to również sytuacji, kiedy skazany ma kolejno do odbycia dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, których suma nie przekracza 3 lat, zaś skazanemu pozostało z niej do odbycia nie więcej niż 6 miesięcy. Żadna z niepodlegających łączeniu kar nie może jednak zostać orzeczona za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy wielokrotnej.

Kto decyduje o wyrażeniu zgody na wdrożenie systemu dozoru elektronicznego ?

Dotychczas wyłącznie właściwy do orzekania w przedmiocie systemu dozoru elektronicznego był sąd penitencjarny. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, kompetencję do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE przyznano również komisjom penitencjarnym, tj. komisji, która działa w zakładzie karnym, w którym przebywa skazany. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków, w których wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy (także dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary, jeśli łączny okres nie przekracza 4 miesięcy), a nie zachodzą warunki tzw. recydywy wielokrotnej i skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym. Na decyzję komisji penitencjarnej przysługuje skarga do sądu penitencjarnego.

Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary. Może się zatem zdarzyć, iż mimo złożenia powyższego wniosku skazany zostanie doprowadzony do zakładu karnego, jeszcze przed jego rozpoznaniem. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na podjęcie czynności mających na celu zapobiegnięcie osadzenia w zakładzie karnym do czasu rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na SDE, a także zwiększy prawdopodobieństwo pozytywnego rozpoznania wniosku dzięki prawidłowej argumentacji.

Adwokat Agnieszka Woszczyna w ramach prowadzonej kancelarii udziela pomocy skazanym w celu uzyskania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  a także wstrzymania wykonania orzeczonej kary do czasu rozpoznania wniosku o SDE.

Wróć