Dane kontaktowe

Rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody – czy jest przestępstwem ?

images

Rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody – czy jest przestępstwem ?

Na wstępie wskazać należy, że utrwalanie wizerunku bez zgody osoby nagrywanej realizuje znamiona przestępstwa z art. 191a § 1 k.k. gdy jest to wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej.

Zgodnie bowiem z art. 191a § 1 k.k. „Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Czy w takim razie utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku „osoby ubranej” jest legalne ?

Ochronę wizerunku zapewnia Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na której podstawie najczęściej kształtuje się odpowiedzialność cywilnoprawna.

Zgodnie z art. 81 Prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej za wyjątkiem sytuacji, gdzie chodzi      o wizerunek osoby powszechnie znanej (jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych) lub wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości np. podczas zgromadzenia publicznego, czy publicznej imprezy, krajobrazu.

Osoba, której wizerunek rozpowszechniono bez jej zgody ma prawo żądać zaniechania dalszego rozpowszechniania oraz usunięcia zdjęcia z danego portalu lub zadośćuczynienia. Może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,                   w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie (art. 83 w zw. z art. 78 ust. 1 Prawa autorskiego).

W praktyce należy zatem w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem strony z żądaniem usunięcia zdjęcia, a w razie bezskuteczności podjętych działań należy zabezpieczyć dowody i skierować sprawę do sądu cywilnego.

W jaki sposób zabezpieczyć dowody ?

Należy dokonać wydruku strony internetowej, na której znajduje się zdjęcie naszego wizerunku w sposób zawierający informację o dacie i godzinie bądź zwrócić się do notariusza celem protokolarnego otwarcia strony internetowej. 

 

 

Wróć