Dane kontaktowe

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego

images

Otrzymanie wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego najczęściej jest równoznaczne z chwilą uzyskania po raz pierwszy informacji o prowadzonym postępowaniu karnym, które dotyczy osoby wezwanej. Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego zostaje skierowane do danej osoby, gdy zgromadzony przez organy ścigania materiał dowodowy wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełniania przez nią przestępstwa. Takie wezwanie może wystawić funkcjonariusz policji prowadzący sprawę lub prokurator, ewentualnie może być ono sporządzone przez pracownika sekretariatu prokuratury na zarządzenie prokuratora.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego ?

Przede wszystkim nie należy go ignorować. Jeżeli wezwany w charakterze podejrzanego nie stawi się na przesłuchanie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to prokurator zarządzi jego przymusowe doprowadzenie. W konsekwencji, zamiast stawić się dobrowolnie, a przede wszystkim wykorzystać możliwość przygotowania się do przesłuchania, taka osoba zostanie zatrzymana przez policję i przymusowo dowieziona na przesłuchanie.

W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z treścią wezwania ponieważ zawiera ono wiele cennych informacji. Na podstawie wezwania uzyskać można bowiem informację o:

-> organie, który przeprowadzi czynność przesłuchania – Prokuraturze lub jednostce Policji (organ, który wysłał wezwanie),

-> miejscu i czasie przesłuchania,

-> sprawie, której dotyczy wezwanie – w wezwaniu wskazana jest sygnatura sprawy (na jej podstawie można uzyskać informację dotyczącą roku od którego jest prowadzone postępowanie = gromadzony jest materiał dowodowy) oraz kwalifikacja prawna czynu (przedmiot sprawy wyrażony poprzez wskazanie przepisu, którego dotyczy postępowanie, np. „o czyn z art. 278 k.k.” ),

-> charakterze wezwania – wezwanie w charakterze podejrzanego oznacza, że na przesłuchanie zostanie ogłoszone osobie wezwanej postanowienie                 o przedstawieniu zarzutów a następnie osoba ta zostanie przesłuchana w sprawie o czyny wskazane w treści wezwania (kwalifikacja prawna czynu),

-> skutkach niestawiennictwa – tak jak wskazano wyżej,  w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa prokurator zarządzi zatrzymanie                              i przymusowe doprowadzenie osoby wezwanej na przesłuchanie przez policję.

Po zapoznaniu się z wezwaniem, a więc ustaleniu czego sprawa dotyczy, warto skontaktować się z adwokatem zajmującym się sprawami karnymi celem uzyskania informacji dotyczących praw przysługujących podejrzanemu, w tym m.in. prawie do odmowy składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania,      o których to prawach osoby przesłuchiwane w charakterze podejrzanego często zapominają będąc pod wpływem stresu. Adwokat przedstawi również osobie wezwanej w charakterze podejrzanego możliwy dalszy przebieg postępowania oraz rozważy linię obrony, którą należy przyjąć w danej sprawie.

Istnieje również możliwość udziału adwokata (w charakterze obrońcy) w przesłuchaniu, który będzie pilnował aby w trakcie czynności przesłuchania nie zostały naruszone prawa podejrzanego.

W sytuacji gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie budzi wątpliwości i w sposób jednoznaczny wskazuje na popełnienie przestępstwa przez podejrzanego również warto skorzystać z pomocy adwokata ponieważ może on wskazać na instytucje prawa karnego, z których podejrzany może skorzystać, a w konsekwencji sprawić, iż skutki popełnienia czynu zabronionego będą dla niego mniej dotkliwe.  

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego, wykorzystując doświadczenie zdobyte nie tylko jako adwokat ale również podczas pracy w prokuraturze i wydziale karnym sądu okręgowego. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu umówienia się na poradę prawną.

Wróć